Spara energi med Paxtons Net2 passerkontroll

10th Januari 2024

Paxton erbjuder passerkontrollsystem som kan hjälpa till att spara energi i byggnader genom att använda smarta funktioner. Detta har inte bara en positiv miljöpåverkan utan hjälper också företag att spara pengar.

Paxtons Net2 är ett PC-baserat passersystem som är idealiskt för att bevilja eller begränsa tillträde till en byggnad. Systemet levereras med funktioner som ger ett enkelt sätt att spara energi.

Använd triggers och åtgärder för att aktivera automatiserade händelser

Många apparater förbrukar fortfarande energi när de är i standby-läge eller lämnas på av misstag. Denna fantomenergi kan bidra till cirka 30% av den genomsnittliga energiräkningen.

Triggers and Actions är en kraftfull funktion som erbjuds av Net2. Det är en serie regler som möjliggör aktiviteter i anläggningen och som kan bidra till lägre energiförbrukning om de implementeras på rätt sätt.

Steve Woodbridge, Paxtons globala utbildningschef, förklarar: “Fastighetsförvaltare kan ställa in en händelse i Net2-programvaran för att automatiskt stänga av apparater. Genom att använda funktionen Triggers and Actions kan lampor eller värme ställas in så att de stängs av när den sista personen lämnar byggnaden. På så sätt undviker man att apparater står på efter arbetstid och sparar energi.”

Hantera maskiner med energibesparande läsare

Net2 Proximity Energy Saving Reader är ett annat användbart energisparalternativ. Den kan fungera som en strömbrytare och hjälpa till att spara energi på ett enkelt och automatiserat sätt. Med Net2-programvaran kan fastighetsförvaltare enkelt skräddarsy åtkomstbehörigheter för upp till 50 000 användare och hantera åtkomst till energiintensiva apparater.

Steve säger: “I vissa branscher, t.ex. tillverkningsindustrin, finns det maskiner som förbrukar mycket energi. Platschefer kan använda Net2 för att ge åtkomst endast till anställda som är utbildade för att använda utrustningen.

“De energisnåla läsarna är specialdesignade med ett lock som håller kvar användarkortet som slår på och av strömmen. Produkten kan installeras på maskiner med hög energiförbrukning, och fastighetsförvaltare kan använda Net2 för att ställa in att strömmen endast slås på när ett giltigt användarkort sätts i.”

Steve fortsätter: “När en person lämnar ett rum och tar ut kortet stängs maskinerna av automatiskt, vilket är som att stänga av strömmen. Detta förhindrar obehörig åtkomst och energislöseri, och säkerställer att maskinerna alltid är avstängda när de inte används som standard.”

Se den nya Net2-videon och upptäck hur Net2 kan hjälpa dig att spara energi och säkra din anläggning.

Spara energi med Paxtons Net2 passerkontroll

10th Januari 2024

Paxton erbjuder passerkontrollsystem som kan hjälpa till att spara energi i byggnader genom att använda smarta funktioner. Detta har inte bara en positiv miljöpåverkan utan hjälper också företag att spara pengar.

Paxtons Net2 är ett PC-baserat passersystem som är idealiskt för att bevilja eller begränsa tillträde till en byggnad. Systemet levereras med funktioner som ger ett enkelt sätt att spara energi.

Använd triggers och åtgärder för att aktivera automatiserade händelser

Många apparater förbrukar fortfarande energi när de är i standby-läge eller lämnas på av misstag. Denna fantomenergi kan bidra till cirka 30% av den genomsnittliga energiräkningen.

Triggers and Actions är en kraftfull funktion som erbjuds av Net2. Det är en serie regler som möjliggör aktiviteter i anläggningen och som kan bidra till lägre energiförbrukning om de implementeras på rätt sätt.

Steve Woodbridge, globala utbildningschef

Steve Woodbridge, Paxtons globala utbildningschef, förklarar: “Fastighetsförvaltare kan ställa in en händelse i Net2-programvaran för att automatiskt stänga av apparater. Genom att använda funktionen Triggers and Actions kan lampor eller värme ställas in så att de stängs av när den sista personen lämnar byggnaden. På så sätt undviker man att apparater står på efter arbetstid och sparar energi.”

Hantera maskiner med energibesparande läsare

Net2 Proximity Energy Saving Reader är ett annat användbart energisparalternativ. Den kan fungera som en strömbrytare och hjälpa till att spara energi på ett enkelt och automatiserat sätt. Med Net2-programvaran kan fastighetsförvaltare enkelt skräddarsy åtkomstbehörigheter för upp till 50 000 användare och hantera åtkomst till energiintensiva apparater.

Steve säger: “I vissa branscher, t.ex. tillverkningsindustrin, finns det maskiner som förbrukar mycket energi. Platschefer kan använda Net2 för att ge åtkomst endast till anställda som är utbildade för att använda utrustningen.

“De energisnåla läsarna är specialdesignade med ett lock som håller kvar användarkortet som slår på och av strömmen. Produkten kan installeras på maskiner med hög energiförbrukning, och fastighetsförvaltare kan använda Net2 för att ställa in att strömmen endast slås på när ett giltigt användarkort sätts i.”

Steve fortsätter: “När en person lämnar ett rum och tar ut kortet stängs maskinerna av automatiskt, vilket är som att stänga av strömmen. Detta förhindrar obehörig åtkomst och energislöseri, och säkerställer att maskinerna alltid är avstängda när de inte används som standard.”

 

Se den nya Net2-videon och upptäck hur Net2 kan hjälpa dig att spara energi och säkra din anläggning.