Sales code: 125-001-EX

125Khz ISO Proximity Card Licence x 1 with Genuine HID Technology™

Om – HID™ aktiveras via ett aktiveringskort, som köps separat. Denna produkt levereras med en aktivering. Aktiveringskortet möjliggör HID™ Prox® 125 kHz-funktionalitet på alla kompatibla läsare som fortfarande kan läsa Paxton- och EM-polletter.

För aktivering av Wiegand behöver bara ett enda kort köpas eftersom det gör att du kan växla mellan Wiegand-funktionerna i läsaren.

Aktivering av Wiegand kommer att resultera i att endast HID™ Wiegand-polletter läses. Eftersom det inte finns något definierat Wiegand-format för Hitag2 (Paxton)- och EM-polletter, kan vi inte tillämpa de logiska regler som krävs för att dessa polletter ska kunna läsas. När HID™ Wiegand är aktiverat kommer Hitag2 (Paxton)-polletter och EM-polletter inte längre att läsas av läsaren. Att stänga av/växla HID™ Wiegand igen gör att Paxton- och EM-polletter kan läsas igen.

 

Användning – För att aktivera HID™ Prox® 125 kHz på Paxton-läsare behöver du bara använda ditt aktiveringskort för den läsare du vill aktivera. Läsarnas LED-dioder visar att aktiveringen lyckats genom att visa en grön LED.

När läsaren har visat att aktiveringen lyckats kan HID™ Prox® 125 kHz-kort läggas till systemet via skrivbordsläsaren och användas på platsen.