Teknisk
Sales code: 857-090-EX

2A/12V DC power supply – no housing

A range of 12v power supplies
Backup batteries
Different enclosure options
100-240V AC mains

Om – En serie av nätaggregat på 12V DC för användning med Paxton-system. Alla är utformade för att kopplas till brittisk standardnätspänning via en switchad säkringsanslutning.

998-241 är ett nätaggregat på 1 A 12 V DC i ett plasthölje. Detta är ett lågkostnadsalternativ till de inramade backup-nätaggregaten.

857-250 och 857-693 är inramade backup-nätaggregat på 2 A. Detta innebär att när den har installerats med rätt batteri (listat) fortsätter nätaggregatet att tillhandahålla 12V DC under en längre period i händelse av strömavbrott. Den exakta varaktigheten av backup-perioden beror på strömförbrukningen hos passersystemet och kapaciteten hos batteriet.

862-719 är ett batteri på 7 Ah för det inramade nätaggregatet på 2 A. Det är ett blybatteri av geltyp och är underhållsfritt. Det har en livslängd på fem år när det används inom el- och temperaturspecifikationer.
Installation – Installationen skiljer sig åt för varje nätaggregat. Anvisningar levereras med varje enhet.

Teknisk