Applikationsnoteringar
Teknisk
Sales code: 372-210-EX

Compact TOUCHLOCK stainless steel keypad – K75

Robust knappsats i rostfritt stål
3 storlekar
4- till 8-siffriga koder
Upp till 50 koder
Valfri 20-siffrig lockout
1 till 60 sek. dörröppningstid

Om – TOUCHLOCK compact är ett passersystem för en enda dörr. All elektronik finns i knappsatshuset. Compact-system kan installeras på många dörrar på en plats.
Installation – Den kompakta knappsatsen har två kablar som är kopplade till låset och två kablar som är kopplade till nätaggregatet. Det finns två kablar som kan kopplas till en utgångsknapp om så krävs. Kabeln går ut centralt ur baksidan av knappsatsen, vilket gör borrning och montering mycket exakt. Alla inställningar och koder programmeras via knappsatsen med hjälp av huvudkoden.

Användning – Om en giltig kod anges beviljas tillträde. Koder ändras via knappsatsen med hjälp av huvudkoden.

Applikationsnoteringar
Teknisk