Applikationsnoteringar
Teknisk
Sales code: 900-051-EX

PaxLock Pro – Euro blank cover plate kit

Enable existing sites to retrofit PaxLock Pro
Save the cost of replacing a door

Om – Dessa tillbehör är en serie produkter som kan användas med PaxLock Pro-enheter.

The PaxLock Pro täckplåtar gör att du kan installera PaxLock Pro på en dörr som tidigare haft ett handtag eller andra dörrbeslag, där borrhål eller märken är bredare än PaxLock Pro-enheten. Täckplåtarna döljer diskret alla kvarvarande hål eller märken, vilket gör att du sparar tid och pengar som skulle lagts ner på renovering.

Installation – Montera det valda låshuset i dörren och placera den medföljande mallen över axeln.

Fäst PaxLock Pro i dörren och sätt i batterierna. Bind enheten till Net2-systemet genom att hålla upp en förregistrerad passerbricka.

Applikationsnoteringar
Teknisk