Sales code: 820-002-EX

Net2 – LED Dimming Card

Om – Efter att vår introduktion av andra generationens Paxton-läsare som inkluderar äkta HID Technology™, är det möjligt att minska störningen för användare genom att hantera volym och LED-ljusstyrka med hjälp av Net2-funktionskorten. Det finns två funktionskort tillgängliga: Net2 Tystdriftskort och Net2 LED-dimmerkort. Presentera funktions korten till läsaren inom 2 minuter efter att du har slagit på läsaren.

Net2 Tystdriftskort – tystar läsarens pip
Net2 LED-dimmerkort – minskar lysdiodernas ljusstyrka på läsaren; Det finns flera nivåer på ljusstyrkan att välja på