Applikationsnoteringar
Teknisk
Sales code: 820-010A-EX

Proximity 10 keyfob pack – Amber

Använd med Compact- och Switch2-system
Nyckelbrickor har livstidsgaranti
Alla användare är giltiga efter registrering
Ett borttappat kort kan ogiltigförklaras med ett skuggkort
Ytterligare paket kan enkelt läggas till

Om – Nätverkskabelpaket är tillverkade med Proximity Compact, Easyprox Compact och Switch2-system. Ett intuitivt “skuggkort” -system används för att underlätta hanteringen. Keyfobs levereras med en plånbok för att lagra skuggkorten.

 

Installation – Vid installation av system läggs första kortpaketet till genom att presentera registreringskortet från paketet. Efterföljande paket läggs till genom att visa upp det ursprungliga registreringskortet följt av registreringskortet från det nya paketet. Vidare konfiguration utförs med hjälp av de andra korten i paketet.

Kort för dörröppningstid:Anger hur lång tid dörren är öppen.

Kort för frigöring vid misslyckad öppning:Endast för användning med PROXIMITY compact och Easyprox compact. PROXIMITY compact: Om du visar upp detta kort backas funktionen hos låset så att det passar för att utföra frigöring vid misslyckad öppning. Om du visar upp kortet igen återgår funktionen till misslyckad låsning. Easyprox compact: Om du visar upp detta kort ställs låset in på ”upplåst”. Om du visar upp kortet igen låses dörren igen.

Kort för tyst drift:Inaktiverar ljudet i läsaren. Ljudet aktiveras vid representation av kort (gäller endast kompakt-system).

Användning – Each keyfob is packaged with a corresponding shadow card. Once installation of the system is complete all user keyfobs are valid and ready to be issued. To issue a keyfob, remove it from the wallet and write the name of the user on its corresponding shadow card. The user may now use their keyfob to gain access. This process is repeated for all users. If a keyfob needs to be invalidated, the corresponding shadow card is removed from the wallet and presented to any relevant readers on the site. This invalidates the keyfob.

Applikationsnoteringar
Teknisk