Applikationsnoteringar
Teknisk
Sales code: 595-248-EX

Proximity reader – Energy saving

Använd med Switch2 eller Net2
Hjälper till att sänka energikostnader
Enkel montering
Levereras med ett urval av svarta eller vita höljen
Läser MIFARE®-brickor när en används med Net2
Läser EM4100-brickor när en används med Net2

Om – Energisparläsaren är avsedd att användas med Switch2- eller Net2-system. Läsaren är utformad för att hålla kvar en användares passerkort. Läsaren används för att säkerställa att elektrisk utrustning endast slås på när en behörig användares passerkort sätts in och hålls kvar. Vid användning med Net2 klarar läsaren av flera format och kan användas med ett antal passerbrickor, inklusive MIFARE® och EM4100.

MIFARE är ett registrerat varumärke som tillhör NXP B.V. och används på licens.

Installation – Läsaren är kopplad enligt vad som visas på styrenhetens etikett. Kabeln går ut centralt ur baksidan av läsaren, vilket gör borrning och montering mycket exakt. Reläerna på Net2- och Switch2-styrenheterna används till att tillhandahålla en spänningsfri, reläväxlad utgång. Om de används till att växla elnätsbelastning bör ett yttre nätspänningsrelä användas.

Användning – Ett passerkort placeras i läsaren. Dess närvaro växlar på ett relä som gör att ansluten utrustning slås på. När kortet tas bort växlas reläet av igen och slår av utrustningen.

Applikationsnoteringar
Teknisk