Teknisk
Sales code: 370-225WT-EX

Proximity backbox reader – White

Använd med Switch2 eller Net2
Passar på brittiska standardbakstycken
Anslutningar för förmonterad kabel på baksidan av läsaren
En smidig lösning för inomhusbruk på en ny byggnad eller renoverad byggnad

Om – Beröringsfria backbox-läsare är avsedda att användas med Switch2- och Net2-system. Läsaren passar på standardbakstycken, vilket ger ett smidigt installationsalternativ för nya och renoverade byggnader. Backbox-läsaren är utformad för att enbart användas inomhus.

Installation – Backbox-läsaren är försedd med stigande plintar på baksidan. Läsarkabeln kopplar läsaren till styrenheten. Både läsaren och styrenheten är tydligt märkta. Läsaren monteras på ett standardbakstycke med hjälp av de medföljande fästskruvarna.

Användning – En passerbricka avläses då du håller upp den på kort avstånd från läsaren. När en bricka har lästs av kontrollerar styrenheten användarens tillträdesbehörighet. Tillträde beviljas eller nekas då, beroende på behörighet. Om tillträde beviljas blinkar den gröna lysdioden. Om tillträde nekas blinkar den röda lysdioden.

Teknisk