Teknisk
Sales code: 390-747-EX

Proximity metal reader – Satin chrome

Använd med Switch2 eller Net2
Metallkonstruktion
Passar för montering på metall
Levereras med säkerhetsskruvar och nyckel
IPX7-klassad – passar för extern användning

Om – Den beröringsfria läsaren i metall är avsedd att användas med Switch2- och Net2-system. Den är placerad i ett gjutet metallhölje med mattkrom-finish. Resultatet är en smart, robust läsare. Då läsaren redan är innesluten i metall påverkas dess funktion mindre vid montering i närheten av andra metallobjekt. Detta gör att den kan monteras på dörrkarmar i metall, stolpar vid parkeringar osv.

Installation – Läsaren är kopplad enligt vad som visas på styrenhetens etikett. En bakplatta medföljer, som underlättar korrekt montering. Säkerhetsskruvar medföljer för att montera läsaren på bakplattan.

Användning – En passerbricka avläses då du håller upp den på kort avstånd från läsaren. När en bricka har lästs av kontrollerar styrenheten användarens tillträdesbehörighet. Tillträde beviljas eller nekas då, beroende på behörighet. Om tillträde beviljas blinkar den gröna lysdioden. Om tillträde nekas blinkar den röda lysdioden.

Teknisk