Sales code: 310-300-EX

Proximity reader clip on cover 50mm – in and out

Om – Närhet läsare kan användas för att fastställa när användare har lämnat en byggnad. In och ut klippen säkerställer att användarna tappar ut när de lämnar webbplatsen.