Applikationsnoteringar
Teknisk
Sales code: 405-321-EX

Switch2 styrenhet

Separat styrenhet – hög säkerhet
Läs in och läs av
Använd beröringsfria läsare, CARDLOCK- eller TOUCHLOCK-läsare
Kort plus PIN
Upp till 50 koder eller 10 000 kortanvändare
Styr tillträde efter passerbrickans färg

Om -Switch2 är en styrenhet för en dörr. Styrenheten lagrar användarens tillträdesbehörighet och monteras inne i byggnaden. Det gör systemet användarvänligt för högsäkerhetsapplikationer.

Switch2 kan användas med PROXIMITY-, CARDLOCK- eller TOUCHLOCK-läsare. Switch2 kan installeras till flera dörrar i ett hus som regleras av samma kort. Två läsare kan kopplas till en och samma enhet som kan kontrollera alla in- och utlästa tillträden.

Installation – Det finns en etikett på Switch2-enheten som tydligt visar kopplingen mellan läsaren, låset och nätaggregatet etc. Switch2 har en spänningsfri reläutgång som kan växla alla lås och elektroniska enheter. Dörrkontakter kan kopplas till enheten. En utgång finns tillgänglig när en dörr kopplar med ett larm om att en dörr forcerats.

Vid installation med PROXIMITY- eller CARDLOCK-läsare, lägg registreringskortet mot läsaren. Alla brickor i paketet är nu giltiga. Vid användning av TOUCHLOCK, installera via knappsatsen med huvudkoden.

Användning – Funktionen av Switch2 bestäms av läget.

PROXIMITY och CARDLOCK. Användarbrickorna är giltiga och redo att användas först efter att de är färdiginstallerade. Varje användarbricka har ett motsvarande skuggkort. Då användarbrickor utfärdas anges användarens namn på skuggkortet. Om en användare blockeras eller om en bricka försvinner, presenteras användarens skuggkort för alla läsare på platsen. Denna enkla åtgärd ogiltigförklarar användarbrickan. En ny användarbricka kan utfärdas för användaren.

Ytterligare funktioner kan programmeras med funktionskortpaket för PROXIMITY eller CARDLOCK. Dessa funktioner inkluderar zonindelning, vilket möjliggör begränsat tillträde beroende på brickans färg.

TOUCHLOCK Om en giltig kod anges beviljas tillträde. Koder ändras via knappsatsen med hjälp av huvudkoden.

PROXIMITY KP-knappsats Välj kort + kod, kort + PIN, endast kort eller endast kod.

Applikationsnoteringar
Teknisk