Fristående

Tillträdesstyrning

Fristående tillträdesstyrning är det enklaste sättet att säkra och kontrollera tillträde genom dörrar runt om i byggnaden. Om du vill stärka säkerheten, skydda dina anställda och tillgångar och spara pengar, så är fristående tillträdesstyrning för dig.

Bra för:

Varför behöver jag detta?

Fristående tillträdesstyrning är oftast en eller två små enheter kopplade direkt till en dörrpanel för att kontrollera dörrtillträde. Ett PC-nätverk krävs inte och du behöver inte säkra varje dörr i din byggnad, endast de som du vill säkra. Användarbrickor kan läggas till i systemet på sekunder genom att visa upp ett inskrivningskort vid dörren. Administreringen är enkel och kan göras på minuter.

Personal och besökare får elektroniska brickor istället för nycklar. Om någon förlorar sin bricka kan den spärras i systemet genom att uppvisa ett skuggkort mot läsaren. Detta gör så att om brickan förloras, kan den inte användas igen för att få inträde till byggnaden.