Kommersiell

Kommersiella byggnader har ett antal specifika behov i fråga om säkerhet och tillgång. Vårt utbud av lösningar ger ett bekvämt sätt att erbjuda säker och flexibel åtkomsthantering till byggnaden.

 • Se till att personal kan komma och gå från sina enskilda områden med lätthet
 • Skydda lokaler och tillgångar från skador, stöld eller missbruk
 • Integrera med andra system för enkel byggnadshantering
Testimonials

Customer feedback

Vi insåg att Paxtons system var väldigt enkelt att använda och vi kände oss bekväma med att använda programvaran på mindre än en dag. Vi kan nu se och övervaka vem som kan vistas i olika områden på anläggningen genom att ange specifika tillträdesregler. Dessutom är möjligheten att kunna utöka systemet i framtiden fördelaktig.

Visa alla

Så bidrar Paxton till att säkra kommersiella anläggningar

Hantera din byggnad

Vårt användarvänliga system tillåter användare att hantera deras platser från en central plattform när det är installerat på ett nätverk, vilket gör administrationen enkel och okomplicerad.

Ställa in tilllträdesbehörighet

Beroende på vilken lösning du väljer är möjligt att hantera tillträdesbehörigheter med en dator eller lokalt vid varje dör. Oavsett vilken lösning du väljer kan du hantera din anläggning med en rad olika tillträdesbehörigheter.

 • Flera hyresgäster/flera anläggningar –  begränsa operatörer att endast administrera brickor inom ett specifikt kontor när mer än ett företag delar byggnad
 • Skapa grupper – så att du enkelt kan duplicera åtkomstbehörigheter för flera användare eller specifika avdelningar
 • Tillfälligt tillträde –  förse besökare eller tillfällig personal med en bricka med tidsbegränsning
 • Nödlås – säkra en anläggning snabbt med en knapptryckning i en nödsituation. Endast specifik säkerhetspersonal kan passera genom de skyddade dörrarna (endast Net2)
 • Dubbel autentisering  – dörrar kan ställas in för att kräva en bricka plus PIN för att begränsa åtkomsten till vissa områden såsom butiks skåp

Automatiska säkerhetsinställningar

Med automatisering kan du driva din byggnad effektivt och ditt system blir mer än bara en säkerhetslösning eftersom det blir enklare att knyta en åtgärd till en individ eller en grupp människor.

 • Namnupprop –  Ställ in systemet så att närvarolistor skapas när brandlarm går. Detta hjälper till att identifiera exakt vem som är säker när byggnaden har evakuerats Du kan också använda namnutrop för att spåra aktiviteten för användare runt platsen i en viss tidsram eller datumintervall
 • Automatiska utgångsdatum – indikera den tidsperiod som en användares tillträde är giltigt. Besökarkort kan t.ex. konfigureras så att de automatiskt löper ut efter en dag. Det går att konfigurera korten för entreprenörer eller tillfälligt anställda så att de har tillträde mellan vissa datum och tider

Integrera systemet

Det kan göra anläggningen mer effektiv och säker om du integrerar detta system med övriga system.

 • Inkräktarlarm – kontrollera dina inkräktar- och tillträdessystem som ett enda system, över flera olika områden i din byggnad och minska antalet falsklarm
 • Brandlarm – programmera dina branddörrar så att de öppnas automatiskt i en nödsituation
 • CCTV – koppla bilder till specifika tillträdeshändelser i vår programvara
 • Hisskontroll – med hjälp av Net2 I/O-kort kan systemet konfigureras till att styra tillträde till hissar och enskilda våningar