Net2 Bezetting Beheer

Reguleer het aantal gebruikers binnen een ruimte of gebouw

Met de nieuwe Bezetting Beheer functie in Net2 kunt u een maximale bezettingsgraad instellen voor een ruimte. Net2 kan op deze manier helpen bij het controleren en bewaken van meerdere gebieden en groepen mensen. Het is geschikt voor verschillende locaties, van kleine kantoren tot grote complexen, waardoor het geschikt is voor locaties van elke omvang.

Beheer en monitor het aantal personen

Controleer het maximale aantal personen in een gebied of ruimte

E-mail meldingen

Stel het Net2 systeem in om de systeembeheerder te waarschuwen via e-mail wanneer een bepaalde bezettingsgraad is bereikt en personen toch naar binnen gaan.

Live webbased overzichtspagina

Net2 biedt een live webbased overzichtspagina per gebied met de huidige bezettingsgraad. Zo kunt u snel en makkelijk monitoren en beheren wie binnen is. Dit kunt u bekijken op een PC, telefoon, tablet of een groot scherm dat voor iedereen zichtbaar is.

Eén eruit, één erin ondersteuning bij maximale bezetting

Als eenmaal de ‘maximale’ capaciteit is bereikt dan kan Net2 een “één eruit, één erin” functie toepassen. Dit om onder de maximale bezettingsgraad te blijven.

Toegang weigeren wanneer de volledige capaciteit is bereikt

Met de functie bezetting beheer kunt u een maximale bezettingsgraad instellen voor een ruimte. Hierdoor kunt u de hoeveelheid mensen in een ruimte controleren en de toegang weigeren wanneer de ruimte te vol is.

Virtueel verkeerslicht

Toon eenvoudig de bezettingsgraad op een webpagina met een virtueel verkeerslicht.

Hulpverleners uitsluiten

Sluit bepaalde medewerkers zoals hulpverleners uit van de bezettingsgraad regel zodat deze in geval van nood toch naar binnen kunnen.