Brandweer Midden- en West-Brabant

Brandweer Midden- en West-Brabant is beveiligd met Paxton toegangscontrole

 

Brandweer Midden- en West-Brabant is in 2010 geregionaliseerd en valt sindsdien onder Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en niet meer onder de Gemeente. De brandweer werkt samen aan een (brand)veilige samenleving, redt mens en dier, bestrijdt brand en verleent hulp bij ongevallen. Maar dit is maar een deel van wat de brandweer doet. Operationele voorbereiding bij evenementen en risicobeheersing behoren onder andere ook tot de werkzaamheden. De brandweer regio Midden- en West-Brabant bestaat uit 69 kazernes, waarvan 6 kazernes 24 uur bemand zijn, 4 dagdienst kazernes en 1 oefencentrum. De overige 59 kazernes zijn onbemande kazernes van de vrijwillige brandweer en zijn voornamelijk gevestigd in dorpen. Per onbemande kazerne werken een groot aantal vrijwillige brandweermannen/vrouwen, welke overdag of ’s avonds oproepbaar zijn bij calamiteiten.

De situatie

Renate Weber, werkt als adviseur gebouwen en facilitair, ze leidt centraal de projecten op het gebied van gebouw en facilitair, zoals het toegangscontrole systeem. Ze is verantwoordelijk om centraal de projecten te beoordelen en te kijken waarin geïnvesteerd moet worden om de bedrijfsvoering beter te laten lopen. Omdat de brandweer in Midden- en West-Brabant in het verleden onderdeel van de Gemeente was, waren er veel verschillende toegangssystemen. Regio Midden- en West-Brabant is onderverdeeld in 5 clusters. Onder ieder cluster vallen een aantal kazernes, met allemaal een eigen systeem en sleutels. Door de vele verschillende sleutels was de toegang niet efficiënt voor ondersteunend personeel bij de verschillende kazernes. Vanwege de logistieke bewegingen zou het prettig zijn om met 1 tag of kaart bij iedere kazerne naar binnen te kunnen. Er moest tevens beter inzicht komen wie waar toegang heeft en waar men toegang tot mag hebben. Qua veiligheid is het wenselijk om de gebeurtenissen te kunnen bekijken, zodat te zien is wie waar binnen is geweest. Brandweer Midden- en West-Brabant heeft de opdracht gegund aan Van Hees Elektrotechniek.

  

 

Een gebruiksvriendelijk systeem met veel mogelijkheden.

– Renate Weber, Brandweer Midden- en West-Brabant

 

De oplossing

Doordat van Hees Elektrotechniek het toegangscontrole systeem van Paxton heeft geïnstalleerd bij alle 69 kazernes is de toegang voor het personeel vereenvoudigd. Aan de buitenzijde is gebruik gemaakt van het KP75 lezer/keypad in combinatie met een Net2 plus deurcontroller of het Entry deurintercom systeem. Een aantal binnendeuren zijn beveiligd met een Net2 plus of nano draadloze deurcontroller in combinatie met de P50 Multiformat lezer of er is gebruik gemaakt van het draadloze deurbeslag Net2 PaxLock. Dit zijn voornamelijk de deuren naar de remise, de slaapvertrekken van het brandweerpersoneel en de patchkasten. Verder was het wenselijk om zoveel mogelijk binnendeuren open te houden. Vanwege de Net2 software kunnen de beheerders nu eenvoudig de gebeurtenissen terugkijken en autorisaties geven aan het personeel. De brandweer heeft door middel van een centraal beleid bepaald welke functiegroepen toegang hebben tot de verschillende vertrekken. De software van Paxton is gekoppeld aan het personeelssysteem “ADP Workforce”. Bij indiensttreding krijgt de persoon automatisch de autorisaties welke bij zijn functie horen en bij uitdiensttreding krijgen ze de autorisatie “geen toegang”. Deze medewerkers zijn terug te vinden onder de afdeling “uit dienst”.

 

De uitdaging

Vanwege de uitrukmomenten van de brandweer moet het snel en eenvoudig zijn om met 1 handeling de kazerne en remise binnen te komen. Tevens moest het systeem worden gekoppeld aan de bestaande systemen van de brandweer zoals het inbraaksysteem. Iedere kazerne heeft zijn eigen inbraaksysteem, hier is geen aanpassing in gedaan. Het systeem moest centraal beheerd kunnen worden en mutaties direct op afstand door te voeren zijn. Voor de koppeling tussen de verschillende systemen heeft van Hees een software ontwikkelaar opdracht gegeven tot het schrijven van een interface voor o.a. koppeling met ADP Workforce. Er was in eerste instantie geen goed werkende VPN verbinding aanwezig, waardoor dit eerst moest worden opgelost voordat de installatie mogelijk was. Dit was voornamelijk het geval bij de onbemande kazernes.

 

De voordelen

Met één tag heeft men nu toegang tot de verschillende kazernes. Het beheer is nu mogelijk op afstand voor meerdere locaties. Het systeem werkt ook offline, mocht de verbinding verbroken worden. Dat is zeker van belang wanneer de brandweer moet uitrukken bij een calamiteit. Het brandweerpersoneel moet altijd de kazerne of remise in en uit kunnen. Prettig is dat er een back-up beschikbaar is bij stroomuitval en dat er een melding komt als er een storing plaatsvindt. Per cluster is een beheerder aanwezig die het systeem voor zijn cluster beheert. De beheerder kan nu eenvoudig personeel toegang geven op afstand tot een locatie. Het systeem is zeer eenvoudig in gebruik. Doordat er bij de voordeur is gekozen voor een Entry buitenpost of lezer/keypad kan het inbraaksysteem direct worden in- of uitgeschakeld. Bij onbemande kazernes moet het alarmsysteem snel kunnen worden uitgeschakeld als er een calamiteit is.

Momenteel wordt er nog gekeken naar de mogelijkheden binnen de software om de uitrukmomenten te kunnen registreren.

 

Download de case study hier.

Brandweer Midden- en West-Brabant

 

Soort bedrijf:

 • Brandweer

 

Locatie:

 • Totaal 69 locaties in Midden- en West-Brabant

 

Specificaties:

 • 69 brandweerkazernes
 • Onbemande kazernes ca. 2 deuren
 • Bemande kazernes ca. 10 tot 32 deuren / poorten / roldeuren
 • 2000 gebruikers

 

Gevraagde oplossing:

 • Eenvoudig toegang tot meerdere kazernes
 • Integratie met bestaande
  inbraaksystemen
 • Centraal te beheren
 • Mutaties op afstand door te voeren
 • Back-up bij stroomstoring

 

Resultaat:

 • Een toegangscontrole systeem
  waardoor de toegang van het personeel
  vereenvoudigd is en het voor de
  beheerders per cluster eenvoudig te
  beheren en controleren is.

 

Paxton producten:

 • Net2 plus en nano deurcontroller
 • Proximity lezer/keypad – KP75
 • Net2 Proximity Multiformat lezer – P50
 • Entry paneel
 • Entry monitor
 • Net2 PaxLock

 

Integraties:

 • Koppeling met ADP Workforce

Lees onze andere case studies