Compliancebeleid

Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij (Paxton Benelux B.V.) persoonsgegevens gebruiken die wij van u verzamelen. Wij bewaren persoonsgegevens van onze klanten, werknemers en leveranciers (ook ‘betrokkenen’ genoemd) voor verschillende zakelijke doeleinden. Dit valt binnen de reikwijdte van dit beleid en de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016 (‘AVG’), die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Klik hier voor het volledige privacybeleid

De Modern Slavery Act 2015

Volgens artikel 54 van de UK Modern Slavery Act 2015 moeten commerciële organisaties die goederen of diensten leveren in het Verenigd Koninkrijk en die een omzet hebben van meer dan GBP 36 miljoen per jaar een zgn. ‘Slavery and Human Trafficking Statement’ publiceren.

In deze verklaring moeten de maatregelen worden genoemd die een organisatie (Paxton Access Ltd) gedurende haar boekjaar heeft genomen om ervoor te zorgen dat er geen slavernij of mensenhandel plaatsvindt in enig deel van haar bedrijfsprocessen en productieketen, of worden verklaard dat dergelijke stappen niet zijn genomen.

Klik hier voor de verklaring

Loonkloof tussen mannen en vrouwen

Organisaties met 250 of meer medewerkers moeten jaarlijks rapporteren over de loonkloof tussen mannen en vrouwen door de resultaten binnen de organisatie op hun website te publiceren en naar een overheidswebsite te uploaden om ze aan het publiek kenbaar te maken.

Dit rapport toont het verschil in gemiddeld uurloon tussen mannen en vrouwen die bij Paxton Access Ltd werken, de verschillen in bonusuitkeringen en de verhouding tussen mannen en vrouwen in elke salarisschaal. Het belicht ook de stappen die wij nemen om de kloof te dichten. Access Ltd

Klik hier voor het volledige rapport

Conformiteitsverklaring

Een conformiteitsverklaring (ook verklaring van overeenstemming) dient om aan te tonen dat een product voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

  • Laagspanningsrichtlijn (LVD)
  • Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
  • Richtlijn radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE)
  • Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS)

U kunt contact opnemen met de technische Support afdeling van Paxton Benelux om een conformiteitsverklaring voor een bepaald product te verkrijgen. U dient daarbij te beschikken over de productnaam en het artikelnummer van het product.

Neem contact op met het Paxton Support team

Compliance van Paxton-producten

Paxton heeft er alles aan gedaan om te voldoen aan de wetgeving betreffende gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Onze producten op het gebied van toegangscontrole bevatten ook de functies die onze klanten nodig hebben om aan de AVG wetgeving te voldoen.

  • Onze systemen zijn voorzien van wachtwoordbeveiliging en gebruikersrechten, waardoor de toegang tot de gegevens in het systeem wordt beperkt. Voor een nog betere beveiliging kunnen de systemen zo worden ingesteld dat een gebruiker automatisch wordt uitgelogd als het systeem gedurende langere tijd gebruikt wordt.
  • U kunt een gebruiker en de bijbehorende gebeurtenissen permanent uit het systeem verwijderen. Wanneer u een gebruiker verwijderd wordt u gevraagd om de gebeurtenissen te verwijderen of te bewaren. Wilt u de gebeurtenissen bewaren dan kunt u ervoor kiezen om deze te anonimiseren.
  • Activiteiten van gebruikers in het systeem, in de vorm van gebeurtenissen, kunnen op enig moment handmatig of volgens een ingesteld aantal dagen (bijv. 30 dagen) automatisch worden verwijderd. In het geval van Paxton10 kunnen ook video-opnames op dezelfde wijze worden verwijderd. Informatie over gebeurtenissen kan in het geval van Net2 worden bewaard, maar kan worden geanonimiseerd. Net2 bewaart geen videogegevens, maar koppelingen naar bijbehorend videomateriaal kunnen ook worden verwijderd als onderdeel van de mogelijkheid om gebruikersinformatie en gebeurtenissen te verwijderen.
  • Gegevensbeveiliging kan gedaan worden door gebruik te maken voor de hiervoor bestemde functionaliteiten binnen de software.
  • Er zijn gebruikershandleidingen beschikbaar met betrekking tot de beveiligingsupdate binnen de Net2 software:

AN1162-NL-Net2 software security opties

AN1170-NL-Net2 standaard systeembeheerder wachtwoord

Wij hebben ervoor gezorgd dat onze producten de hulpmiddelen bieden die nodig zijn om bij correct gebruik te voldoen aan wet- en regelgeving. Maar Paxton is niet verantwoordelijk voor de naleving van de AVG door een gebruiker en biedt geen adviezen over hoe moet worden voldaan aan de verordening.