Paxtons distributörer

Vi auktoriserar distributörer att sälja till professionella säkerhetsinstallatörer, som kommer att tillhandahålla och montera våra produkter. Icke-auktoriserad försäljning av våra produkter bryter alla tillverkargarantier.