Sjukvård

Sjukvårdsanläggningar behöver erbjuda en säker och positiv miljö för både deras anställda, besökare och patienter som använder deras anläggningar. Det finns även flera tillgångar som behöver skyddas från felaktig användning, stöld eller skada.

 • Begränsa allmän åtkomst till särskilda områden
 • Bättre säkerhet på känsliga områden
 • Säker miljö för patienter
Testimonials

Customer feedback

Trots det höga antalet personal är Net2 fortfarande enkelt, detta är för att programvaran är mycket intuitiv. Det är mycket enkelt att konfigurera individuella grupper och olika åtkomstnivåer för varje grupp.

Visa alla

Så bidrar Paxton till att säkra sjukvårdsanläggningar

Förvalta din byggnad

Tillträdesstyrning låter personer röra sig fritt i en byggnad, samtidigt som specifika områden hanteras med högre säkerhet. T.ex. teatrar eller apotek. Ytterligare -hanteringsförmåner inkluderar:

 • Fjärråtkomst – hantera ditt system med en app eller webbläsare från valfri mobil och smart enhet
 • Tidrapport –  använder läsare för att registrera när anställda anländer eller för att hjälpa med utbetalningar
 • Kortdesigner – lägg till en bild och användarinformation på kort
 • Anpassade instrumentpaneler – Skapa skräddarsydda instrumentpaneler som passar alla användarkrav (endast Paxton10)
 • Passersystem  – låter dig kommunicera med besökare innan de beviljas tillträde till byggnaden
 • Platsgrafik – Importera 2D-bilder från din plats för att förse operatörer och säkerhetspersonal med en grafisk vy över statusar såsom öppen dörr eller larm
 • Kombinera åtkomstkontroll och videoövervakning – ett enda system för att förbättra säkerhetshanteringen (endast Paxton10)

Ställa in tillträdesbehörighet

Det är möjligt att hantera tillträdesbehörigheter från en dator eller lokalt vid varje dörr beroende på vilken lösning du väljer. Oavsett vilken lösning du väljer så kan du hantera din anläggning med en rad olika tillträdesbehörigheter.

 • Gratis smarta autentiseringar – gör det möjligt för personal och entreprenörer att få tillgång med sin smartphone eller smartwatch med säker Bluetooth®-teknik (endast Paxton10)
 • Tillfälligt tillträde –  tillhandahåll dagtidspatienter med en tidsbegränsad bricka, detta kan vara bra om patienten glömmer att returnera brickan vid hemgång.
 • Nödlåsning av byggnaden – säkra en plats med ett knapptryck vid nödläge (endast Net2)
 • Trådlösa dörrhandtag –  ett fantastiskt sätt att enkelt säkra en eller flera dörrar, som till exempel dörrar till fövaringsskåp eller apotek

Automatiska säkerhetsinställningar

Automatiska säkerhetsinställningar.

 • Namnupprop – kan också genereras automatiskt vid brandlarm för att identifiera vem som är säker om byggnaden behöver evakueras
 • Triggers och åtgärder – administratörer kan enkelt skapa regler baserat på händelser i systemet. Om en dörr t.ex. har tvingats att öpnnas kommer du få en e-postavisering och om du har integrerat CCTV kommer du även få bild/video

Integrera systemet

Det kan göra byggnaden mer effektiv och säker om du integrerar detta system med övriga system.

 • Inkräktarlarm –  Kontrollera dina inkräktar- och tillträdessystem som en över flera olika områden av din byggnad och minska antalet falsklarm
 • Brandlarm – programmera dina branddörrar så att de öppnas automatiskt vid en nödsituation
 • CCTV  – link footage to specific access events in our software
 • Hisskontroll  – Med hjälp av Net2 I/O-kort eller Net2-reläer kan systemet konfigureras till att styra tillträdet till hissar och enskilda våningar (endast Net2)

Se hur Paxtons lösningar fungerar i praktiken