Detaljhandeln

Kraven för butiker och varuhus kan variera avsevärt och en flexibel lösning krävs ofta. Våra lösningar kan erbjuda ett effektivt sätt att hantera tillträde till byggnader, samtidigt som de också säkerställer att varulager, utrustning och människor får adekvat skydd.

 • Enkelt tillträde för allmänheten med begränsade områden för personal och ledning
 • Skydda lager och företagstillgångar
 • Lås dörrarna automatiskt när butiken stänger
Testimonials

Customer feedback

Vi upptäcker fortfarande möjligheterna med Net2, det har så många fördelar. Jag vet exakt vem som har tillträde och det gör att jag känner mig säkrare.

Visa alla

Hur Paxton hjälper till att skydda byggnader med återförsäljningsföretag

Hantera din byggnad

Våra användarvänliga system som gör det enkelt för dig att hantera din byggnad. I en återförsäljarmiljö kan du ha hjälp av många funktioner, inklusive:

Ställa in tilllträdesbehörigheter

Beroende på vilken lösning du väljer kan åtkomstbehörigheter fjärrhanteras från en smart enhet eller webbläsare, från en dator eller på plats vid varje dörr. Våra lösningar kan hjälpa dig att hantera din anläggning med en rad åtkomstbehörigheter.

 • Gratis smarta autentiseringar – gör det möjligt för personal och entreprenörer att få tillgång med sin smartphone eller smartwatch med säker Bluetooth®-teknik (endast Paxton10)
 • Tillfälligt tillträde – ge anställda med korttidskontrakt en bricka som har en tidsrestriktion, om du tappar bort deras bricka
 • Trådlösa dörrhandtag –  ett fantastiskt sätt att enkelt säkra en eller flera dörrar, som till exempel dörrar till fövaringsskåp eller personalområden
 • Flera hyresgäster – utmärkt för butiker eller shopping center med fler än ett återförsäljarföretag, begränsa individuella butiker så att de endast kan administrera brickor för sin egen butik och huvudentrén
 • Enkel korthantering – annullera enkelt ett förlorat kort utan att behöva byta ut låsen

Automatiska säkerhetsinställningar

Med automatisering kan du driva din lokal effektivt och ditt system blir mer än bara en säkerhetslösning eftersom det blir enklare att knyta en åtgärd till en individ eller en grupp människor.

 • Tidszoner –  tillåt automatisk låsning och öppning av dörrar under specificerade tider, t.ex. butikens öppettider. Dessa tider kan uppdateras snabbt och enkelt från mjukvaran, så att de visar ändrade krav, t.ex. under helger.
 • Upprop enligt närvarolista  – med hjälp av en närvarolista kan systemadministratören få en rapport över alla användare som befinner sig inom ett visst område för tillfället. Detta används främst i händelse av nödsituationer, som till exempel vid brandlarm, då det kan användas för att kontrollera att alla har kommit ut ur byggnaden
 • Rörelsedetektering – övervaka specifika zoner via övervakningskameror för att utlösa videoinspelning när rörelse upptäcks (endast Paxton10)

Integrera systemet

Det kan göra anläggningen mer effektiv och säker om du integrerar detta system med övriga system.

 • Inkräktarlarm – kontrollera dina inkräktar- och tillträdessystem som ett över flera olika områden av din byggnad och minska antalet falsklarm
 • Brandlarm – programmera dina branddörrar så att de öppnas automatiskt vid en nödsituation
 • CCTV –  koppla bilder till specifika tillträdeshändelser i vår programvara
 • Hisskontroll -systemet kan konfigureras via I/O-kort för att kontrollera användares tillträde till hissar och enskilda våningsplan (endast Net2)

Se hur Paxtons lösningar fungerar i praktiken