Offentlig sektor

Byggnader i den offentliga sektorn används till många olika ändamål och har därför en lång rad olika krav. Våra användarvänliga lösningar erbjuder flexibiliteten att öppna offentliga områden samtidigt som de säkrar områden som bara är tillgängliga för anställda.

 • Kontrollera rörelserna hos ett stort antal allmänna besökare
 • Hantera faciliteter på flera platser med central administration
 • Automatiska öppnings- och låsningstider för dörrar, för att begränsa tillgängligheten
Testimonials

Customer feedback

Vi är mycket nöjda med vår nya lösning, den är enkel att använda, pålitligare och billigare än att använda lås och nycklar. Vi kan även fjärrstyra Net2-systemet, vilket är bra om det finns ett problem som vi måste lösa snabbt.

Visa alla

Hur Paxton hjälper till att skydda byggnader inom den offentliga sektorn

Hantera din byggnad

Det tillåter användare att hantera system från en central plattform, vilket gör administrationen enkel och okomplicerad. I en offentlig byggnad kan du använda dig av många funktioner, inklusive:

 • Dörr-/byggnadsgruppering – dela upp din plats i allmänna och privata områden
 • Rapporter -skapa anpassade rapporter om användarhändelser, eller för inviduella dörrar eller grupper av dörrar.
 • Kortutformning – hindra låntagare i bibliotek att dela kort genom att förse dem med namn och foto
 • Passersystem –  låter dig kommunicera med besökare innan de beviljas tillträde till byggnaden

Ställa in tilllträdesbehörigheter

Det är möjligt att hantera tillträdesbehörigheter med en dator eller lokalt vid varje dörr, beroende på vilken lösning du väljer. Oavsett vilken lösning du väljer kan du hantera din anläggning med en rad olika tillträdesbehörigheter.

 • Dubbel autentisering – det är möjligt att ställa in dörrar med en bricka och PIN-kod för begränsade områden i syfte att öka säkerheten
 • Fjärrstyrda dörrhandtag – kan läggas till snabbt för att säkra kontor eller arkiv och begränsa allmänhetens tillträde
 • Tillfälligt tillträde – provide visitors with a token that has a time restriction
 • Nödlåsning av byggnaden – säkra en plats med ett knapptryck vid nödläge

Automatiska säkerhetsinställningar

Med automatisering kan du driva din lokal effektivt och ditt system blir mer än bara en säkerhetslösning eftersom det blir enklare att knyta en åtgärd till en individ eller en grupp människor.

 • Tids-zoner –  optimera användningen av allmänna områden som bibliotek, automatiskt öppnande och stängande dörrar när de är öppna för allmänheten
 • Automatiska utgångsdatum – indikera de datum mellan vilka användarens tillträde är giltigt. Det går att konfigurera korten för entreprenörer eller tillfälligt anställda så att de har tillträde mellan vissa datum och tider
 • Namnupprop –Ställ in systemet så att närvarolistor skapas när brandlarm går. Detta hjälper till att identifiera exakt vem som är säker när byggnaden har evakuerats

Integrera systemet

Det kan göra byggnaden mer effektiv och säker om du integrerar detta system med övriga system.

 • Intrångslarm – kontrollera inkräktaren och använd tillträdes- och passersystemen som ett system för olika delar av fastigheten och minska
 • Brandlarm – programmera dina branddörrar så att de öppnas automatiskt i en nödsituation
 • CCTV – koppla bilder till specifika tillträdeshändelser i vår programvara
 • Hisskontroll – med hjälp av Net2 I/O-kort kan systemet konfigureras till att styra tillträde till hissar och enskilda våningar
 • Belysning – programmera användningen så att den sätts igång eller stängs av vid en specifik tidpunkt. Våra system kan även användas för att känna igen när enheter inte används och på så sätt säkerställa att tomma rum eller områden inte kostar pengar

Se hur Paxtons lösningar fungerar i praktiken