Tillträdesstyrning

Tillträdesstyrning låter dig kontrollera vem som kan komma in i din byggnad.

Lås och nycklar låter dig även säkra din byggnad, men när nycklar tappas bort eller blir stulna kan det bli besvärligt att byta lås och skaffa nya nycklar. Nycklar kan även kopieras, vilket skapar ännu fler säkerhetsrisker.

Bra för att:

Varför behöver jag detta?

Åtkomstkontroll erbjuder ett säkert, bekvämt, flexibelt och prisvärt sätt att kontrollera vem som har åtkomst till din byggnad samt när åtkomsten är tillåten.

Alla verksamheter behöver skydda tillgångar och anställda samtidigt som de låter personer röra sig fritt inom områdena de har behov av. Det är vanligt att byggnader som säkras via lås och nycklar lämnas upplåsta hela dagen lång. Detta skapar möjligheten för stöld och skadegörelse.

Om du installerar ett tillträdessystem betyder det att du aldrig behöver byta lås igen. Brickor tilldelas för att tillåta åtkomst genom kontrollerade dörrarna, samt kan utan problem spärras i systemet om de tappas bort eller blir stulna.

Hur fungerar det?

När ett tillträdessystem har installerats kommer alla dörrar som kontrolleras av systemet automatiskt att låsas när dörren är stängd. Alla utan en PIN-kod eller bricka kommer inte att kunna komma in. Vid behov kan dörrar ställas in att låsas upp under en avsedd tidsram.

Tillträdessystem erbjuder flexibel kontroll över användares tillträdesrättigheter. All personal kan exempelvis få åtkomst till en byggnads huvuddörr, men åtkomst till interna delar kan begränsas till de som har ett specifikt behov till dessa. Åtkomst kan även begränsas efter tid och endast bevilja åtkomst till särskilda användare under särskilda tider.