Switch2

Switch2 är ett enkelt, flexibelt fristående tillträdeskontrollsystem.

Det betyder att det inte behövs någon dator och systemet består av en kontrollenhet och läsare. En Switch2-installation är lämplig att använda på ytterdörrar och är utmärkt för små lokaler som inte behöver den extra funktionaliteten i ett nätverkssystem.

Great for:

Varför behöver jag detta?

Switch2-system använder sig av en separat styrenhet och läsare och är skalbara och enkla lösningar, som är perfekta för små till medelstora lokaler. Det är ett fristående system, inget datornätverk behövs och man behöver inte installera det på alla dörrar, bara de du väljer. Användarbrickor kan läggas till i systemet på några sekunder genom att visa upp ett inskrivningskort vid dörren. Administrationen är enkel och kan göras på några minuter.

Personal och besökare får elektroniska brickor istället för nycklar. Om någon förlorar sin bricka kan den spärras i systemet genom att uppvisa ett skuggkort mot läsaren. Detta gör att om någon hittar brickan kan de inte använda den för att få tillträde till byggnaden.

Hantera olika tillträdestillstånd

Detta diagram visar ett fritidscentrum med 3 områden som säkrats med olika tillträdestillstånd. Olika typer av användare får gröna, bärnstensfärgade eller röda brickor, för enkel hantering.

Grönt – medlemmar med tillträde till enbart banorna

Bärnstensfärgat – administration med tillträde till det administrativa kontoret och banorna

Rött – ledningen med tillträde till alla områden