Integrera med Paxton

Net2-programvaran är utformad för att enkelt fungera med andra säkerhetssystem så att du kan erbjuda dina kunder en komplett lösning. Genom att kombinera med andra säkerhetssystem kan kunderna få en mer anpassad och smidig säkerhetslösning för sin fastighet.

Inbrottslarm

  • Spara tid genom att integrera Net2 med inbrottslarm och minska antalet falsklarm
  • Ha koll på inkräktaren och få tillträdesoch passersystemen som ett system, för olika delar av fastigheten

Brandlarm

  • Integrera Net2 med brandlarm och programmera systemet att automatiskt öppna branddörrar i händelse av en nödsituation och därmed förbättra säkerheten

Övervakningskameror

  • Kombinera Net2-systemet med övervakningskameror för en snabb och effektiv visning av tagningar av vad som händer vid varje dörr
  • Granska tagningar från övervakningskameror inifrån Net2-systemet

Biometri

  • Net2 kan integreras med ledande biometriska läsare, så att biometrisk data lätt kan registreras inifrån Net2
  • Skapa nya marknadsmöjligheter från platser med höga säkerhetskrav genom att erbjuda biometriintegration med passersystemet Net2

Alla Net2-integrationer utvecklas, underhålls och stöds av våra tredjepartspartner. Om du behöver allmän information, råd för felsökning eller hjälp med installation, vänligen kontakta den berörda integrationspartnern direkt. Du hittar kontaktuppgifterna genom att klicka på integrationens logotyp nedan.

Tidigare 1 2 3

Integrera med oss i fyra steg

Här är alla nödvändiga dokument om du har planer på en Net2-integration eller om du vill godkänna en integration med Net2.

Slutför formulär för begäran om integration

Berätta för oss om din integration och ge oss så mycket information som möjligt så att vi kan förstå fördelen för kunden.

Formulär för integration begäran

Teknisk support för integrationspartner finns tillgänglig via vårt forum.

Inlägg övervakas av våra utvecklare och vi har som mål att svara inom 3 arbetsdagar.

Tillgängliga metoder för integration

Web API – möjliggör interaktion med Net2 på alla nivåer och i alla utvecklingsspråk.

VIP – har utformats för att låta DVT/NVR-tillverkare anlusta till Net2 och visa video.

Matris över API-funktioner

Här är ytterligare information som kan vara till hjälp:

Net2 VMS-integration

VIP CCTV-integration med Net2

Skicka in din integration för granskning

I det här stadiet har du möjlighet att demonstrera din integration och visa oss alla dess funktioner och fördelar.

Vi ger dig sedan feedback och kan fråga om ett testsystem så att vi kan testa lösningen.

Information om integrationswebbplats

Lansera din integration

Eventuella integrationer som är avsedda för extern försäljning, associering och marknadsföring med Paxton måste godkännas före lanseringen.

Vi kommer att arbeta med dig för att utarbeta en kommunikationsplan för att lansera integrationen, och presentera den tillsammans med våra övriga godkända integrationspartner här på vår webbplats så att våra kunder kan lära sig mer.