Våra direktörer

Adam Stroud

Koncernchef

Adam har ansvaret för att övervaka direktion och strategier för alla företag i Paxton Group (Paxton Access Ltd, Gendis Ltd, Paxton Access Inc. och Paxton GmbH). Adam leder styrelsen när det gäller att hantera, utveckla och förverkliga företagets strategier.

Vinny Parekh

Ekonomichef

Vinny har ansvar för att övervaka de ekonomiska aktiviteterna hos alla företag i Paxton Group. Han säkerställer att företagets ekonomiska rapporter är korrekta och lämnas i tid. Vinny är specialiserad på att analysera företagets ekonomiska styrkor och svagheter och ger råd när det gäller förbättringsplaner.

Gareth O’Hara

Försäljningschef

Paxtons försäljnings- och marknadsaktiviteter. Gareth övervakar utveckling och implementering av strategier, försäljningsplaner och vinstmål för att maximera nuvarande och framtida utvecklingsmöjligheter både i Storbritannien och på exportmarknaderna.

Paul Rawlinson

Drifts -chef

Paul har ansvar för ledning, planering och genomförande i företagets leverantörskedja och tillverkningsoperationer. Paul övervakar anskaffning av komponentlager som krävs för tillverkningen tillsammans med att säkerställa operationell excellens när det gäller att tillverka produkter effektivt och i högsta kvalitet.

Nicola O’Donnell

HR-chef

Nicola har ansvar för HR, representation och hälsa och säkerhet hos Paxton Group. Nicolas primära fokus är att göra Paxton till ett av de absolut bästa företagen att arbeta hos. Det innebär bland annat att utveckla en kultur som främjar samarbete, samtidigt som den möjliggör för medarbetarna att bidra fullt ut till gruppens mål.

Paul Bannister

Forskningschef

Paul är ansvarig för tekniska forskningsprojekt hos Paxton. Paul identifierar och undersöker nya former av teknik för potentiell användning i framtida produkter. Paul arbetar nära tillsammans med utvecklings- och produkthanterings-teamen och bidrar med teknisk expertis och rådgivning vid behov.

Paul Walling

Chefsingenjör

Paul är ansvarig för utveckling av marknadsledande produkter för Paxton. Paul leder ett högkalibrigt team av designer, utvecklare och ingenjörer som bygger en kultur som värdesätter överlägsen design, hög kvalitet, innovativa produkter i linje med både företagets strategi och kundernas förväntningar.