Våra direktörer

Sholto Brotherton-Ratcliffe

Koncernens styrelseordförande

I sin roll som icke verkställande koncernordförande träffar Sholto regelbundet koncernchefen och andra direktörer som han förlitar sig på för att övervaka Paxtons fortsatta framgång.

Adam Stroud

Koncernchef

Adam har ansvaret för att övervaka direktion och strategier för alla företag i Paxton Group (Paxton Access Ltd, Gendis Ltd, Paxton Access Inc. och Paxton GmbH). Adam leder styrelsen när det gäller att hantera, utveckla och förverkliga företagets strategier.

Gareth O’Hara

Försäljningschef

Paxtons försäljnings- och marknadsaktiviteter. Gareth övervakar utveckling och implementering av strategier, försäljningsplaner och vinstmål för att maximera nuvarande och framtida utvecklingsmöjligheter både i Storbritannien och på exportmarknaderna.

Steve Taylor

Teknikchef

Steve övervakar utvecklingen av Paxtons säkerhetssystem för byggnader i världsklass. Hans ansvar är att bygga vidare på utvecklingsavdelningens förmåga att utforma produkter i världsklass genom att använda den bästa tekniken för att skapa innovativa och intelligenta säkerhetslösningar. På så sätt håller Paxton sig i framkant inom säkerhetsbranschen.

Nicola O’Donnell

HR-chef

Nicola har ansvar för HR, representation och hälsa och säkerhet hos Paxton Group. Nicolas primära fokus är att göra Paxton till ett av de absolut bästa företagen att arbeta hos. Det innebär bland annat att utveckla en kultur som främjar samarbete, samtidigt som den möjliggör för medarbetarna att bidra fullt ut till gruppens mål.

Paul Bannister

Forskningschef

Paul är ansvarig för tekniska forskningsprojekt hos Paxton. Paul identifierar och undersöker nya former av teknik för potentiell användning i framtida produkter. Paul arbetar nära tillsammans med utvecklings- och produkthanterings-teamen och bidrar med teknisk expertis och rådgivning vid behov.

Paul Rawlinson

Supply Chain & Kvalitet -chef

Paul är ansvarig för riktning, planering och genomförande av Paxtons leveranskedja och kvalitetssäkring. Han övervakar upphandlingen av alla nödvändiga komponenter för våra produkter, samt säkerställer kostnadseffektiv global logistik.