Transport

Transportbyggnader har en lång rad krav för att hantera tillträde i och omkring deras områden samtidigt som de säkerställer säkerheten för medarbetare, kunder och tillgångar. Våra system kan skapa olika, användarvänliga lösningar som stöder en rad behov.

 • Begränsa tillträde till högsäkerhetsområden
 • Centralt hanterad förvaltning av flera anläggningar
 • Möjliggör fria rörelser över allmän plats
Testimonials

Customer feedback

Flygplatsen ville ha ett enkelt och säkert hanteringssystem som var enklare skalbart. Net2 passade perfekt.

Visa alla

Så bidrar Paxton till att säkra reseanläggningar

Hantera din byggnad

Våra användarvänliga system som gör det enkelt för dig att hantera dina byggnader.

 • Tidrapport –  använder läsare för att registrera när anställda kommer och går som hjälp för att hantera olika skift och löneutbetalningar
 • Energibesparing – hantera belysning och värme så att de stängs av automatiskt när anläggningen eller området är tomt.
 • Kortdesigner – gör korten personliga med foto och annan användarinformation, som deras namn och arbetstitel för enkel visuell verifiering

Ställa in tilllträdesbehörigheter

Det är möjligt att hantera tillträdesbehörigheter med en dator eller lokalt vid varje dörr, beroende på vilken lösning du väljer. Oavsett vilken lösning du väljer kan du hantera din anläggning med en rad olika tillträdesbehörigheter.

 • Användartillstånd – skilj mellan allmänna och begränsade områden inom en anläggning med olika tillträdesnivåer, beroende på användarnas krav, exempelvis underhålls- och kontorsområden
 • Dubbel autentisering – det är möjligt att ställa in dörrar med en bricka och PIN-kod för begränsade områden i syfte att öka säkerheten
 • Nödlåsning av byggnaden – säkra en plats med ett knapptryck vid nödläge

Automatiska säkerhetsinställningar

Med automatisering kan du driva din byggnad effektivt och ditt system blir mer än bara en säkerhetslösning eftersom det blir enklare att knyta en åtgärd till en individ eller en grupp människor.

 • Tillfälligt tillträde –  tillåt kontraktsanställda att få tillträde till anläggningen under en förinställd tidsperiod med hjälp av kort med automatiskt utgångsdatum
 • Anpassade dagar/evenemang – dörrarna kan ställas in så att de är låsta och upplåsta under speciella tider, som kan uppdateras snabbt och enkelt med hjälp av programvaran, när kraven ändras.
 • Namnupprop –  kan också genereras automatiskt vid brandlarm för att identifiera vem som är säker om byggnaden behöver evakueras

Integrera systemet

Det kan göra byggnaden mer effektiv och säker om du integrerar detta system med övriga system.

 • Inbrottslarm – kontrollera inkräktaren och få åtkomst till systemen som ett enda system för olika delar av fastigheten och minimera falsklarm
 • Brandlarm – programmera dina branddörrar så att de öppnas automatiskt vid en nödsituation
 • CCTV – koppla bilder till specifika tillträdeshändelser i vår programvara
 • Integrera med belysningen – för att säkerställa att den stängs av vid en viss tidpunkt eller också kan våra system ställas in så att de känner igen när en anläggning inte används och säkerställer att man inte slösar energi i tomma byggnader

Se hur Paxtons lösningar fungerar i praktiken