Fritid

Lokaler för fritidsaktiviteter har en rad olika krav vad det gäller säkerhet och tillträde. Våra lösningar ger personal, medlemmar och kunder tillträde till lokalen samtidigt som de hindrar eller begränsar åtkomst för allmänheten.

 • Säkra anläggningstillgångar och kundegendomar
 • Integrera med medlemskapssystem
 • Förbättra energieffektivitet
Testimonials

Customer feedback

Net2-systemet erbjuder extremt säker och problemfri åtkomst till gym och klubbar när det integreras med biometriska läsare. Detta billiga och simpla alternativet är den perfekta lösningen för fritidsbranschen.

Visa alla

Hantera din byggnad

Vår lösning kan användas som ett effektivt verktyg för fastighetsförvaltning, vilket ger enkla och automatiserade rapporter om vem som befinner sig i anläggningen. Tillträdesstyrning låter personer röra sig fritt i en byggnad, samtidigt som specifika områden ges högre säkerhet. Till exempel personalrum och utrustningslager.

 • Hantera flera anläggningar på ett enda system – endast en server krävs för upp till 1000 dörrar och 1000 övervakningskameror (endast Paxton10)
 • Gratis smarta autentiseringar – ge medlemmar och besökare åtkomst genom sin smartphone eller smartklocka med säker Bluetooth®-teknik (endast Paxton10)
 • Läsare för energibesparingar –  bidrar till att minimera kostnaderna genom att stänga av lampor, luftkonditionering och elektrisk utrustning när ett rum eller studion är tom
 • Anti-passback -förhindrar ej behöriga användare från att dela brickor
 • Anpassade dagar  –  optimera användning av  din aläggning, gör kortsiktiga ändringar till tillträdesplaner med anpassade dagar för att göra det möjligt för besökare att delta i konferenser och speciella engångsevenemang.

Ställa in tillfällig tilllträdesbehörighet

Beroende på vilken lösning du väljer kan åtkomstbehörigheter fjärrhanteras från en smart enhet eller webbläsare, från en dator eller på plats vid varje dörr. Våra lösningar kan hjälpa dig att hantera din anläggning med en rad åtkomstbehörigheter.

 • Dörrinsläpp med video –  ett fantastiskt sätt för att visuellt verifiera besökare innan de beviljas tillträde, till exempel nya leverantörer
 • Flera användargrupper – dela in platsanvändare i grupper, som till exempel ”medlemmar”, ”kontorspersonal” och ”gäster”, och ge endast åtkomst till relevanta områden
 • Nödlåsning av byggnaden – säkra din byggnad med ett knapptryck vid nödläge (endast Net2)
 • Dubbel autentisering – dörrar kan ställas in så att de kräver en bricka plus PIN-kod för att säkra känsliga områden. Med Paxton10 kan smart autentisering också vara ett krav genom att kräva autentisering genom den biometriska fingeravtrycksläsaren på en användares smarta enhet

Automatiska säkerhetsinställningar

Med automatisering kan du driva din lokal effektivt och ditt system blir mer än bara en säkerhetslösning eftersom det blir enklare att knyta en åtgärd till en individ eller en grupp människor.

 • Medlemskap – hantera åtkomstbehörigheter med automatisk utgång för att säkerställa att folk inte längre har åtkomst till dina lokaler efter en viss period. Lägg även till en bild till medlemskapskortet för att gör det möjligt för systemet att visuellt bekräfta användarens identitet.
 • Tvåvägsspärrar – Styr tvåvägsspärrar i vår programvara och spara tid och pengar då ingen kabeldragning eller maskinvara krävs (endast Net2)
 • Namnupprop – Få enkelt en rapport över alla användare som befinner sig inom ett visst område för tillfället. Detta används främst i händelse av nödsituationer, som till exempel vid brandlarm, för att kontrollera att alla har kommit ut säkert ur byggnaden.

 

Integrera systemet

Det kan göra byggnaden mer effektiv och säker om du integrerar detta system med övriga system.

 • Integration med belysning – programmera elektriciteten att slås på eller av vid en specifik tid, till exempel spelplanens strålkastare. Våra system kan även användas för att känna igen när enheter inte används och på så sätt säkerställa att tomma rum eller områden inte kostar pengar genom att stänga av lampor och utrustning (endast Net2)
 • Kontaktlösa automater – överför pengar för boende, mat och andra tjänster till ett kort så att slutanvändaren har ett praktiskt enkortssystem (endast Net2)
 • Integration med tredje part – vår system kan sömlöst integreras med en rad andra system, inklusive system för biometrik, besökarhantering samt inkräktar- och brandlarmsystem. Det tillåter användare att hantera system från en central plattform, vilket gör administrationen enkel och okomplicerad
 • Kombinerad CCTV och åtkomstkontroll – en omfattande visuell översikt över din anläggning som länkar åtkomsthändelser till relevanta videofilmer (endast Paxton10)

Se hur Paxtons lösningar fungerar i praktiken