Entry

Lösning för videodörröppning

Vårt Entry-system består av endast tre enkla komponenter: en yttre panel, en dörrkontrollenhet och en intern bildskärm, vilket gör det till en riktig plug-and-play-lösning för dina dörröppningsbehov.

Inträdet är kompatibelt med Net2 och Paxton10, eller fungerar i Standalone läge.

Bra för att:

Driftsätt för inmatning

Nätverk eller fristående, vilket är rätt för dig?

Hur det fungerar

Entry är ett dörröppningssystem som fungerar fristående eller tillsammans med våra Net2- och Paxton10-nätverkskontrollsystem.

Installationen är enkel, endast en typ av kabel behövs för att ansluta systemkomponenterna. Entry kan monteras med hjälp av befintlig Cat5-infrastruktur och kan anslutas till ett befintligt IP-nätverk.

Komponenterna, som använder IPV6, upptäcker sig automatiskt vid installationen, vilket gör installationen enkel och kräver ingen specialistutbildning. Entry är en riktig plug-and-play-lösning; det är bara att ansluta komponenterna och systemet är klart! De externa panelerna läser tokenteknik i flera format, inklusive Paxton, MIFARE®, Bluetooth®* och HID™ 125kHz Proximity tokens**.

Installationen är flexibel, med alternativ för infällda eller ytmonterade paneler som gör att du kan skräddarsy en lösning för alla krav på platsen. Med en rad olika skärmar, tillgängliga, inklusive standard-, premium- och ljudalternativ, kan ditt Entry-system skräddarsys för att passa alla byggnader, oavsett budget.

*När det är integrerat med Paxton10
**När den aktiveras med hjälp av äkta HID-teknik™.

Är du fortfarande inte säker på att Entry är rätt för dig?

Läs mer om videodörrar som en lösning.

Se fördelarna med Entry i praktiken

Ta en titt på några befintliga Paxton-anläggningar för att se hur systemet kan anpassas för att uppfylla en rad olika krav.