Utbildning

Utbildningsfaciliteter har ett ansvar att säkerställa säkerheten för anställda och studerande, men även att skydda fastighet och utrustning från stöld och skada. Våra system kan tillhandahålla en enkel och användarvänlig lösning som ger fördelar bortom att säkra dörrar.

 • Flexibiliteten att hantera föränderliga scheman på ett jäktigt universitetsområde
 • Automatiserade dörröppnings- och -stängningstider för skoltimmar
 • Förhindra ej behöriga personer från att vistas på skolan
Testimonials

Customer feedback

Vi insåg att Paxtons system var väldigt enkelt att använda och vi kände oss bekväma med att använda programvaran på mindre än en dag. Vi kan nu visa och övervaka vem som kan vistas i olika områden på anläggningen genom att ange specifika tillträdesregler. Dessutom är möjligheten att kunna utöka systemet är framtiden fördelaktig.

Visa alla

Så bidrar Paxton till att säkra sjukvårdsanläggningar

Hantera din byggnad

Åtkomstkontroll gör det möjligt för människor att röra sig fritt runt en byggnad, samtidigt som man säkerställer att specifika områden som kontor och personalrum nyttjar högre säkerhet. Vår lösning kan användas som ett effektivt registreringsverktyg, vilket ger enkla och automatiserade rapporter om vem som befinner sig i anläggningen.

 • Kortdesign – personanpassa kort med foton på personal och studerande för snabb visuell verifiering
 • Rapporter –  skapa anpassade rapporter om användarhändelser, eller för individuella eller flera dörrar. Om en dörr t.ex. har tvingats att öppnas kommer du få en e-postavisering direkt med eventuella CCTV-bilder om du har integrerat ditt system
 • Anti-passback – förhindrar studerande eller ej behöriga användare från att dela brickor

Ställa in tillträdesbehörigheter

Det är möjligt att hantera tillträdesbehörigheter med en dator eller lokalt vid varje dörr, beroende på vilken lösning du väljer. Oavsett vilken lösning du väljer kan du hantera din anläggning med en rad olika tillträdesbehörigheter.

 • Flera användargrupper  – du kan enkelt konfigurera lokaler med grupper, som till exempel ”studerande” och ”lärare”. Lärare har åtkomst till alla områden, som till exempel personalrum, medan studerande bara har åtkomst till skolans huvudentré
 • Smarta autentiseringar utan licenskrav – ge personal och studenter åtkomst genom sin smartphone eller smartwatch med säker Bluetooth-teknik (endast Paxton10)
 • Nödlåsning – säkra universitetsområdet snabbt med en knapptryckning. Vid en nödsituation kan endast specifik säkerhetspersonal tillåtas att passera genom säkrade dörrar under låsningen.
 • Passersystem  – ett snabbt och enkelt sätt för receptionspersonal att  visuellt verifiera besökare innan de beviljas tillträde till skolan

Automatiska säkerhetsinställningar

Med automatisering kan du driva din lokal effektivt och ditt system blir mer än bara en säkerhetslösning eftersom det blir enklare att knyta en åtgärd till en individ eller en grupp människor.

 • Automatiska utgångsdatum –  indikera den tidsperiod som en användares tillträde är giltigt. Besökarkort kan t.ex. konfigureras så att de automatiskt löper ut efter en dag. Det går att konfigurera korten för entreprenörer eller tillfälligt anställda så att de har tillträde mellan vissa datum och tider
 • Närvarolista – ställ in systemet så att närvarolistor skapas när brandlarmet går igång. Detta hjälper till att identifiera exakt vem som är säker när byggnaden har evakuerats
 • Läsare för energibesparingar – bidrar till att minimera kostnaderna genom att stänga av lampor, luftkonditionering och elektrisk utrustning när rummet är tomt eller när skolan har stängt för dagen

 

Integrera systemet

Det kan göra byggnaden mer effektiv och säker om du integrerar lösningen för tillträdesstyrning med övriga system.

 • Kontantlösa automater –  studerande kan överföra pengar till deras åtkomstkort för att betala för skolmat utan att behöva ta med sig kontanter. Om kortet tappas kort kan det spärras och utfärdas på nytt utan problem
 • Trådlösa dörrhandtag – PaxLock Pro är ett perfekt sätt att snabbt expandera ditt säkerhetssystem, eftersom det kan installeras med hjälp av befintliga dörrhandtagsbeslag, vilket begränsar den störande inverkan på studerande eller lektioner
 • Integration med tredje part – våra system integreras sömlöst med en rad andra, såsom biometri, besökshantering och inbrotts- och brandlarm. Vår programvara tillåter användare att hantera alla dessa system från en central plattform