Applikationsnoteringar
Teknisk
Sales code: 682-528-EX

Styrenheter for Net2 Plus – Plastic housing

Nätverksklart passersystem för en enskild dörr
Koppla in i ett TCP/IP-nätverk med en RJ45-kontakt
Net2 plus kan ersätta en TCP/IP-omvandlare
Net2 kan också anslutas med RS485
FLASH-minne möjliggör enkla uppgraderingar
Använd Paxton Access- eller tredjepartsläsare

Om – Net2 är ett nätverksanslutet passersystem. Ett nätverksanslutet system har fördelen att det är centralstyrt, har händelserapportering och flexibel kontroll över användares tillträde. Varje styrenhet är del av ett nätverk, men fungerar på egen hand och kan ta egna beslut och komma ihåg händelser.

Net2 plus-styrenheten ansluter till den centrala adminsitrationsdatorn med hjälp av en RJ45-kontakt i ett vanligt TCP/IP Ethernet-nätverk. Detta ökar flexibiliteten i installationsalternativ väsentligt på platser som har LAN/WAN-nätverk. Styrenheten för Net2 plus har också en RS485-anslutning. Detta betyder att det kan anslutas till andra styrenheter för Net2 plus eller Net2 classic med en dedikerad CAT5-kabel.

En styrenhet för Net2 plus kan vara nätverksanslutningspunkten till det lokala nätverket samt köra en RS485-kedjekoppling hos andra Net2 plus- eller Net2 classic-enheter, vilket eliminerar behovet av en oberoende omvandlare av TCP/IP till RS485. Net2 plus är också tillgänglig med ett PoE-aggregat (Power over Ethernet). PoE är en teknik som möjliggör både ström och data genom samma ethernet-kabel. Net2 plus med PoE kopplas helt enkelt direkt in i det befintliga lokala nätverket med hjälp av en RJ45-kontakt (förutsatt att den drivs av antingen en kompatibel PoE-brytare eller PoE-injektor).

Styrenheter säljs endast som PCB, inom ett plasthölje eller som är monterade inom ett metall-/plastinramat elnätsövervakat backup-nätaggregat på 2 A. Net2 plus-enheten levereras nu med PoE+-aggregat i metall-/plasthölje. Ingen separat nätanslutning som backup krävs.

Installation – Det finns en etikett på Net2 plus-styrenheten som klart och tydligt visar färgkodade anslutningar för läsare, nätaggregat osv. Enheten har ett spänningsfritt relä, så att den kan styra alla låsenheter och elektriska anordningar. Utgångsknappar, dörrkontakter, sabotagebrytare och larmanordningar kan anslutas.

Styrenheter kommunicerar med datorn via TCP/IP-protokoll i ett LAN. Styrenheten för Net2 plus bör ges en fast/statisk IP-adress. All konfiguration av enheten utförs med konfigureringsverktyget för Net2.

I närheten av de berörda terminalerna är diagnostiska lysdioder monterade för att underlätta krångelfri installation. Motstånd på slutet av ledningen kan kopplas in i kretsen efter behov. Yttre termineringsmotstånd krävs inte.

Användning – Alla ändringar som görs på datorn kommuniceras omedelbart till och lagras i styrenheten. När en användare håller upp sin bricka mot läsaren identifierar styrenheten användaren och beviljar eller nekar tillträde.

Applikationsnoteringar
Teknisk