Applikationsnoteringar
Teknisk
Sales code: 010-203-EX

Paxton10 Alarm Connector

Säker och användarspecifik kontroll av inbrottslarm och övervakning av brandlarm
Lättanvänd enhet med två ingångar och en utgång
Ett enda kort kan begränsa åtkomsten till valfritt antal dörrar i en anläggning när inbrottslarmet är aktiverat, vilket kraftigt reducerar kabeldragningen
Kontrolleras intelligent via Paxton10-programvaran
Ansluts till valfri Paxton10 styrenhet

Om – Paxton10 Larmanslutning är en I/O-kontakt i miniatyr som gör att brand- och inbrottslarm kan integreras med ett Paxton10 system. Det diskreta kortet har en kompakt design som prydligt får plats i larmhöljet

Applikationsnoteringar
Teknisk