Sales code: 830-050G-EX

Proximity 50 card pack – Green

Använd med Compact- och Switch2-system
Alla användare är giltiga efter registrering
Ett borttappat kort kan ogiltigförklaras med ett skuggkort
Ytterligare paket kan enkelt läggas till
Enkla funktionskort medföljer
Val av paketstorlek

Om – Kortpaket för beröringsfria läsare är för användning tillsammans med Proximity compact-, Easyprox compact- och Switch2-system. Korten levereras i korthållare. Ett intuitivt system med ”skuggkort” används för enkel hantering.

Installation – Vid installation av system läggs första kortpaketet till genom att presentera registreringskortet från paketet. Efterföljande paket läggs till genom att visa upp det ursprungliga registreringskortet följt av registreringskortet från det nya paketet. Vidare konfiguration utförs med hjälp av de andra korten i paketet.

Kort för dörröppningstid:Anger hur lång tid dörren är öppen.

Kort för frigöring vid misslyckad öppning:Endast för användning med PROXIMITY compact och Easyprox compact. PROXIMITY compact: Om du visar upp detta kort backas funktionen hos låset så att det passar för att utföra frigöring vid misslyckad öppning. Om du visar upp kortet igen återgår funktionen till misslyckad låsning. Easyprox compact: Om du visar upp detta kort ställs låset in på ”upplåst”. Om du visar upp kortet igen låses dörren igen.

Kort för tyst drift:Inaktiverar ljudet i läsaren. Ljudet aktiveras vid representation av kort (gäller endast kompakt-system).

Användning – Användarkort levereras i korthållare. Varje kort är förpackat med ett tillhörande skuggkort. När systemet har installerats är alla användarkort giltiga och redo att utfärdas. Ett användarkort utfärdas genom att ta ur det ur korthållaren och skriva namnet på användaren på dess motsvarande skuggkort. Användaren kan nu använda sitt kort för att få tillträde. Denna process upprepas för alla användare. Om ett kort måste ogiltigförklaras tas motsvarande skuggkort ur korthållaren och visas upp för någon berörd läsare på platsen. Detta ogiltigförklarar kortet.

Other products you might be interested in…