Applikationsnoteringar
Teknisk

Se den här produkten i aktion

Sales code: 010-751-EX

Paxton10 Door Controller – 12V 2A PSU

Drivs via eluttag eller Power over Ethernet (PoE), och alternativ med endast kretskort finns
Styr en enda dörr och ger ytterligare I/O för allmänt bruk
Distribuerad intelligens-struktur, ingen central svag punkt
Anslutningsport för upp till tre Paxton10 Wireless Connectors

Om – Paxton10:s dörrcentraler är byggstenarna i Paxton10-systemet. Var och en ger kontroll över en enda dörr och en port för att möjliggöra stöd för upp till tre Paxton10 Wireless Connectors för ytterligare funktionalitet. Ett enda Paxton10-system kan inkludera upp till 1 000 dörrcentraler.

Paxton10-dörrcentral är en nätverksenhet som kommunicerar via TCP/IP och kan integreras i en befintlig nätverksinfrastruktur.

Denna styrenhet är utrustad med fyra ingångar, manipulator, 230 V-fel, dörrkontakt och RTE.

Ett inbrottslarm kan integreras med Paxton10 Alarm Connector (010-203).

Alternativ för Power over Ethernet (PoE) och PCB är också tillgängliga.

Installation – Etiketten för ledningarna på Paxton10 dörrcentral visar tydligt färgkodade anslutningar för läsarna, strömanslutning, lås m.m. 12 V-utgången för låset kan användas för att styra alla dörrar, barriärer eller grindar. LED-lampor för diagnostik visar styrenhetens status och dess in- och utgångar.
Styrenheter är anslutna direkt till nätverket via TCP/IP. De visas automatiskt i Paxton10-programvaran under enhetsmenyn.

Drift – Alla ändringar som görs i Paxton10-programvaran förmedlas direkt till dörrcentralen. När en användare visar sin bricka för läsaren identifierar styrenheten den och tillåter eller nekar tillträde efter behov.

Se den här produkten i aktion

Applikationsnoteringar
Teknisk