Applikationsnoteringar
Teknisk
Sales code: 313-110-EX

Proximity long range reader

Använd med Switch2 eller Net2
Integrerat handsfree-gränssnitt
Avläsningsräckvidd på max. 5 m med handsfree-brickor
Tydlig LED-skärm som är synlig även i solljus
Robust hölje
Enkel montering

Om – Long range-läsaren är specifikt utformad för tillträdespunkter på parkeringsplatser. Dess långa avläsningsräckvidd på upp till 5 meter innebär att en handsfree-bricka kan läsas inifrån ett fordon. Det inbyggda handsfree-gränssnittet eliminerar behovet av att lägga jordslingor. Long range-läsaren fungerar för fordon av olika storlek. Endast en läsare behöver monteras på varje tillträdespunkt. Long range-läsaren fungerar också som en läsare för korta avstånd, så att användare som inte har handsfree-brickor kan använda den.

Installation – Fäst monteringsplattan på stolpen. Kablarna för ström och data dras genom monteringsplattan och in genom baksidan av läsaren via två kompressionsgenomföringar. Läsaren är kopplad enligt vad som visas på styrenhetens etikett. Läsaren är dessutom kopplad till en strömkälla. Läsare bör monteras så att deras aktiva fält inte överlappar.

Användning – En handsfree-bricka läses av när den är inom räckvidd för läsaren. När en bricka har lästs av kontrollerar styrenheten användarens tillträdesbehörighet. Tillträde beviljas eller nekas då, beroende på behörighet. Om tillträde beviljas blinkar den gröna lysdioden. Om tillträde nekas blinkar den röda lysdioden.

Applikationsnoteringar
Teknisk