Vår 5 års garanti

Vi är fast beslutna att hjälpa våra installatörer och kunder genom att vara lätta att arbeta med och därför lämnar vi en femårig garanti från tillverkningsdatum för våra produkter.

Varför gör vi det?

Återlämnade av våra produkter har alltid varit sparsamt och vår statistik har visat på en ökad förbättring de senaste åren. I flera år har vi bytt ut våra produkter även då garantin har gått ut om vi tror att det skett ett tillverkningsfel som har orsakat problemet. Vi tyckte att det skulle vara bra att formalisera denna fördel och erbjuda den till alla våra kunder. Våra kunder inkluderar våra distributörer och de som har inhandlat våra produkter från våra återförsäljare.

Läs de fullständiga villkoren

Utrustning som omfattas av garantin

Alla nuvarande produktserier tillverkade av Paxton Access täcks av en garanti mot elektriska fel. Denna garanti gäller i 5 år från tillverkningsdatum för den specifika produkten. Detta gäller endast om utrustningen installeras i enlighet med instruktionerna och används på ett ansvarsfullt sätt och i rätt syfte.

Alla produkter som tillhandahålls av Paxton Access och som är utsatta för mekaniskt slitage omfattas av en garanti mot mekaniska fel på grund av en tillverkningsdefekt. Detta gäller endast om utrustningen installeras i enlighet med instruktionerna och används på ett ansvarsfullt sätt och i rätt syfte. Den är även begränsad till det maximala antal användningar som angetts för en produkt, om ett sådant antal är angivet.

Nyckelbrickorna har livstidsgaranti mot fel under normal användning.

Garantins detaljer

Paxton Access kommer att reparera, byta ut eller renovera, efter eget tycke, sådan utrustning som omfattas av garantin. Som ett alternativ (vilket oftast reserveras för kunder utanför Storbritannien) har Paxton Access möjlighet att erbjuda en kreditering av produktens värde.

Villkor

Om inte något annat arrangemang skriftligen har godkänts av Paxton Access kräver garantin att utrustningen returneras i lämplig förpackning till Paxton Access för testning. Ett meddelande bör skickas med i förpackningen, med förklaring av felet, tillsammans med namn och telefonnummer till en person som förstår felet på utrustningen. 5-årsgarantin gäller för produkter köpta efter 1 januari 2000.

Begränsningar av Paxton Access skyldigheter

Paxton Access tar inte på sig ansvaret för några förluster till följd av ett fel hos en produkt eller utrustning. Paxton Access maximala skuld efter ett fel hos utrustningen är inköpspriset som kunden betalat för produkten. Detta exkluderar inte någon lagstadgad skyldighet.

Följdförlust

Vi bekräftar att Paxton Access inte tar på sig ansvaret för några förluster som uppstår till följd av ett fel hos en produkt eller utrustning. Garantin är begränsad till värdet av produkten, enligt tidigare beskrivning.

Undantag

Skada orsakad på utrustning under installation eller av eld och åska, avsiktlig skada, ansvarslös elektrisk belastning och felanvändning av produkten är exempel på sådant som inte täcks av garantin ovan.

Exempel på felanvändning: beröringsfria kort är designade för att hbäras i en korthållare, plånbok eller handväska eller på något annat sätt så att det inte exponeras för kontinuerlig böjning. Det leder till mekaniskt fel i kablarna. Nyckelbrickor bör användas i sådana fall – till exempel för att förvaras i fickor.

Ett exempel på maximalt antal användningar är huvudet på en CARDLOCK-läsare för magnetremsor, som uppskattas klara 1 000 000 svep. Detta utgör gränsen för garantiperioden.