Net2 software – kompatibilitet och support

Net2 software är kompatibel med följande operativsystem från Microsoft:

OS Version Stöds Rekommenderad Net2-version
Windows 11 Net2 v6.6 SR1
Windows 10 Net2 v6+
Windows XP stöder upp till specifik version av Net2 Net2 v4.28
Windows 8.1 Net2 v6.7 SR3
Windows 8 stöder upp till specifik version av Net2 5.04.6918
Windows 7 stöder upp till specifik version av Net2 Net2 v6.5
Windows Server 2003 stöder upp till specifik version av Net2 Net2 v4.28
Windows Server 2008 stöder upp till specifik version av Net2 Net2 v6.5
Windows Server 2008 R2 SP1 stöder upp till specifik version av Net2 Net2 v5.04.6918
Window Server 2008 (Domain Controller) stöder upp till specifik version av Net2 Net2 v4.27.7614
Windows Server 2012 R2 Net2 v6.7 SR3
Windows Server 2012 R2 Domain Controller inget stöd n/a
Windows Server 2016 Net2 v6+
Windows Server 2016 Domain Controller inget stöd n/a
Windows Server 2019 Net2 v6+
Windows Server 2019 Domain Controller inget stöd n/a
Windows Server 2022 Net2 v6.6 SR1

* Kräver Windows Server 2008 R2 och tjänstepaket 1

Kompatibilitet förutsätter alltid att tjänstepaketen är aktuella och att uppdateringar tillämpas. Serveroperativsystem är kompatibla, men kommer troligtvis att kräva IT-expertis som inte finns tillgänglig från vårt supportteam för att slutföra en fungerande installation. Detta gäller särskilt för specialversioner av operativsystem.

Du måste ha administratörsbehörighet till datorn för att kunna installera Net2-programvaran, och du behöver användarrättigheter för att använda programvaran.

Antivirus- och spionprogram kan störa installationen av all programvara, inklusive Net2. Vi rekommenderar McAfee, då det verkar ge minst antal problem. I händelse av svårigheter under installationen av Net2 rekommenderar vi att inaktivera anti-virusprogrammet. Om svårigheterna kvarstår när anti-virusprogrammet återaktiveras bör du kontakta den person som ansvarar för support av anti-virusprogrammet. Vårt supportteam kan inte bistå med råd i sådant fall.

Observera att operativsystemen Windows XP och Windows Server 2003 inte stöds sedan v5.00. För fortsatt kompatibilitet kan användare fortsätta att använda versioner fram till v4.28.

Microsoft rekommenderar inte att SQL installeras på en domänkontrollant på grund av säkerhetsrisker i SQL 2008/2012. Av den anledningen har vi blockerat installationen av Net2 på domänkontrollanter från v4.28 och framåt.

Kontakta den tekniska supporten för mer information.

Är det möjligt att ha Net2-databasen på en separat SQL-server?

Tyvärr stöder eller tillåter Paxton inte att databaser lagras på en separat SQL-server.

I takt med att nya funktioner utvecklas och buggar åtgärdas släpper vi uppdateringar av vår programvara. Detta kan innebära uppdateringar av databasen, inklusive uppdatering till en ny version. Historiskt sett har vi migrerat från Access 97 till Access 2000, till MSDE, till SQL 2005, 2008 och sedan 2012. Framtida utveckling kan kräva att vi migrerar till en helt annan databas. Detta skulle inte vara möjligt om Net2-databasen hade en extern värd.

Dessutom kräver Net2 att databasen alltid är tillgänglig och är inte utformad för att fungera i olika nätverk.

Kompatibilitet – maskinvara

Du behöver en dator med följande specifikationer för att köra Net2-programvaran:

Intel® Core™ i3 (eller motsvarande)
4GB RAM eller högre
Minimum 20GB ledigt diskutrymme
Min. 1024 x 768 Pixel
Max. 1920 x 1080 Pixel
USB2 och Ethernet

För bästa prestanda rekommenderar vi följande datorspecifikationer:

Intel® Core™ i5 (eller motsvarande)
8GB RAM eller högre
Minimum 40GB ledigt diskutrymme
Min. 1024 x 768 Pixel
Max. 1920 x 1080 Pixel
USB2 och Ethernet

Krav på SIP-server/klient:

H.264 videoavkodare
G.711 (PCMU/A) ljudavkodare
SIP INFO eller RFC2833 krövs för att öppna dörrarna via en SIP-klient (Andra DTMF-format stöds inte)
För att garantera kompatibilitet med en tredje part SIP-server / klient , rekommenderar vi att du testar systemet med Net2 Entry-panelen före installationen.

Kompatibilitet – nätverk

Då enheter har en Ethernet-port (t.ex. ett TCP/IP RS485-gränssnitt, eller ett Net2 I/O-kort) är de kompatibla med IEEE802.3 Ethernet-infrastrukturer, med stöd för 10BaseT på 10 Mbit/s med nätverksprotokollet IPV4.

IP-datatrafik mellan användargränssnittet och serverprogramvaran (då klient/server-läget används) och mellan serverprogramvaran och I/O-korten använder portar i intervallet 6474 t.o.m. 6485. Vid användning av en TCP/IP RS485-adapter används portarna 10001 och 30718. En kombination av TCP- och UDP-kommunikation används. Detta bör beaktas i routrar som använder sig av portfiltrering och vidarebefordring.

Vi rekommenderar att datasäkerhet och komponentsårbarhet ses över då Net2-data kommuniceras över TCP/IP. Ett virtuellt privat nätverk (VPN) bör användas då trafik går över ett offentligt nät, och säkra VLAN rekommenderas på sårbara interna nätverk. Vi råder dig att låta en kompetent person tillhandahålla nätverksanslutningen och säkerheten, då denna konfiguration och design ligger utanför vårt supportteams kapacitet.

Överväganden för nätverkssäkerhet

Det rekommenderas starkt att du implementerar den korrekta nivån av nätverkssäkerhet på din webbplats. Det är användarens ansvar att använda den korrekta nivån av säkerhet på din webbplats. Paxton rekommenderar följande säkerhetsåtgärder gällande IT för din referens. Vänligen klicka här för mer information.

Support

Vi har ett supportteam tillgängligt via telefon, som ger dig rekommendationer angående installation av Net2-programvaran och dess användning. De kan svara på frågor från installatörer före eller efter idriftsättning av systemet samt från de som använder systemet.

Vårt supportteam har utbildats i användningen av programvaran och förstår de grundläggande procedurerna för installation på rekommenderade operativsystem. Nästan alla installationer är okomplicerade och kräver inga råd eller någon hjälp från oss. Då ovanliga problem uppstår kan du dock behöva kontakta de mer erfarna medlemmarna av vårt supportteam eller utvecklingsteam för råd. Detta kan kräva att du kontaktar oss ett antal gånger via telefon under flera dagar.

Rekommendationer från vårt supportteam kan vara begränsade till installation och användning av Net2-system och -programvara. Alla andra råd som ges eller diskussioner som rör PC-maskinvara, operativsystem, nätverksinfrastruktur eller något system eller någon programvara som inte tillhandahålls av Paxton Access är inofficiella, och ska inte ses som ersättning av de lämpliga yrkeskunskaper som bör tillhandahållas av installatören. Våra försäljningsvillkor gäller också.